vrijdag, 09 oktober 2015
   
Tekstgrootte

Individuele begeleiding

Drie tot vijf sessies, waar je handvatten krijgt
aangereikt met als gouden regel: "Accepteer
de gevoelens die je hebt, besteed er
aandacht aan en ga ermee aan het werk".
   

Groepsbeleiding

  Verschillende mogelijkheden van lotgenoten-
  contact, zoals diverse groepen, themabijeen-
  komsten, het  lotgenotencafe, een film-, of
  muziekavond, samen wandelen en de wekelijks
  georganiseerde inloopdagen.

Gezinsbegeleiding

Een verlies komt wel heel dichtbij voor en na het overlijden van een familielid binnen het gezin. Hedera biedt diverse mogelijkheden dit met elkaar, maar op een eigen wijze, te delen.

Inloopbijeenkomsten

Een wekelijks keuze programma op maandagmiddag 14:30 - 16:30, dinsdagmorgen 10:00 - 12:00 
en donderdagavond 19:30 - 21:30.

Bijeenkomsten kinderen
Spelenderwijs leren omgaan met rouw en verdriet op de woensdagmiddag van 14:30 - 16:30.

Bijeenkomsten jongeren
Dood - normaal verder leven en hoe dat kan na de dood van iemand die je dierbaar was.

Maandelijkse activiteiten
Bijeenkomsten voor ontspanning en lotgenotencontact.

Bijeenkomsten volwassenen

Over groepsbijeenkomsten en maandelijkse activiteiten.

Themabijeenkomsten
Ontmoetingsactiviteit aansluitend bij de belangstelling van de deelnemers.

Gezinsbegeleiding

Voor rouwbegeleiding samen, maar op een eigen wijze.

"De dingen die we moeten leren voordat we ze kunnen doen, leren we door ze te doen"